írta: Apokalypsys

 

A Pengék (The Blades) Tamriel volt császári testőrsége.  Az Első Nagykorban még Akaviri sárkányvadászokként kezdték, majd a Negyedik Nagykorban Alduin visszatértével ismét felvették ezt a szerepet. Az Oblivion Válság (The Oblivion Crisis) és a Nagy Háború (The Great War) eseményei után a szervezet hanyatlásnak indult. Az egykoron dicsőséges rend minden megmaradt tagja elrejtőzött az Aldmeri Domínium elől, amely majdnem kiirtotta őket.

Történelem

Eredet
A Pengék történelme az Első Nagykori Akaviri invázióvaL kezdődött. Miután az Akavir erők áttörtek a Sápadt Határon (Pale Pass) és eljutottak Égkoszorúba, Reman Cyrodiil seregével találták magukat szembe. Amikor meghallották a császár Hangját (The Voice), térdre borultak előtte és örökké tartó hűséget esküdtek neki, akit ezentúl Sárkányszülöttnek (Dragonborn) neveztek. Később megszervezték az azóta Pengék néven ismert szervezetet. Inváziójuk eredeti oka nem ismert, habár említett, hogy egy új Sárkányszülött után kerestek, hogy szolgálhassák, vagy a sárkányokat követték levadászni, akik elmenekültek a kontinensükről.

Hanyatlás
Az Oblivion Válság volt a Pengék hanyatlásának elindítója. VII. Uriel Septim és fiai halálával a Harmadik Nagykor lezárult. Szolgálható Sárkányszülött uralkodó nélkül a Pengék megerősítették magukat Felhőuralkodó Templomban (Cloud Ruler Temple). A Penitus Oculatus átvette a Pengék szerepét a Császár testőreiként, de a Pengék titokban folytatták a munkájukat egy új Sárkányszülöttet keresve és a Birodalmat védelmezve. A Pengék a legelsők közül voltak, akik észrevették az Aldmeri Domínium növekvő fenyegetését. A Penitus Oculatusszal ellentétben a Pengéket nem kötelezte a Birodalmi politika, ezért szabadon működhettek, a Thalmor tartós gyűlöletét kivívva. Később, 4NK 175-ben  (4E 175) a Birodalom és a Domínium aláírta a Fehérarany Egyezményt (White-Gold Concordat), ezzel befejezve a Nagy Háborút. Az Egyezmény egyik követelése a Pengék feloszlatása volt, ezzel véget vetve a Pengék nyilvános arcának, bujdosásba kényszerítve őket.

 

Főhadiszállások

A történelem folyamán a Pengékről köztudott volt volt, hogy főhadiszállásuk Cyrodiilban, Felhőuralkodó Templomban volt található. Sajnos valamikor a Nagy Háború alatt a Templom megsemmisült egy Thalmor ostrom során, és majdnem minden Penge le lett mészárolva.

A Sárkány Válság során a megmaradt Pengék új főhadiszállást hoztak létre a Mennyei Menedék Templomában, ahol az Utolsó Sárkányszülött segítségével megkezdődött a Pengék újjászületése. A Mennyei Menedék Templomát maguk az Akaviriek építwtték. Előretolt helyőrségként szolgált az Első Nagykor során lejátszódó Akaviri invázióban. a háború után a templomot meglátogatta maga II. Reman, és a Sárkányőrség (Dragonguard) jelenlétében Vérpecséttel (Blood Seal) zárta le, így csak egy másik Sárkányszülött tudta felnyitni.

 

Tagok
Míg a legtöbb Penge meghalt a Nagy Háborúban, néhánynak sikerült megmenekülnie. Habár nincs adat arról, mennyien menekültek meg, legalább 4 Pengéről tudunk, akik Égkoszorúban élnek.

1. Delphine
Delphine felvette a Nagymesteri címet, mivel ő volt az egyik legutolsó Égkoszorúban dolgozó Penge. Ő a Thalmor egy különösen keresett célpontja. A Nagy Háború alatt többször is az életére törtek. Visszatért Égkoszorúba a Thalmor elől rejtőzni és figyelemmel tartani őket.

2. Esbern
Esbern egy Penge Levéltáros. Tamriel ősi próféciáit ellenőrizte, és előrelátta az Alduin, a Pusztítás Északi Istenének (Nordic God of Destruction) vezetése alatti sárkányok visszatérését, amely Nirn pusztulását okozza. Levéltárosként rengeteget tud az égkoszorúi sárkányfenyegetésről.

3. Acilius Bolar
Acilus egy Lovagtestvér (Knight Brother) volt, és az egyetlen túlélője a Felhőuralkodó Templom megostromlásának. Égkoszorúba menekült, a Felfuvalkodott Ember Barlangjába (Bloated Man's Grotto), de a Thalmor megtalálta. Önkezével vetett véget életének, kardját és búcsúlevelét a barlangab hagyta, egy Talos-szobor lábainál.

4. Fultheim
Fultheim előéletéről nem tudni semmit, csak azt, hogy az Éjkapu Kocsmában (Nightgate Inn) lakik, valószínűleg a Thalmor elől bujkálva. Penge múltjából csak a kardja maradt meg, amit mindig az oldalán hord. A kocsmáros, Hadring azt mondja róla: Elissza a rossz emlékeit (Drinking away bad memories).

 

Küldetések

Főküldetésszál

 • Zordzuhatagi Sírdomb (Bleak Falls Barrow)
 • Szélhívó Jurgen kürtje (The Horn of Jurgen Windcaller)
 • Penge a sötétben (A Blade in the Dark)
 • Diplomáciai védettség (Diplomatic Immunity)
 • Sarokba szorított patkány (A Cornered Rat)
 • Alduin fala (Alduin's Wall)
 • Örökös háború (Season Unending)

Mellékküldetések

 • Paarthurnax
 • A Pengék újjáépítése (Rebuilding the Blades)

Radiánus küldetések

 • A Radiánus küldetések korlátlanszor elvégezhetők.
 • Sárkányvadászat (Dragon Hunting )

 

Találkozások
A Sárkányszülött hűséges szolgálóiként a Pengék létfontosságú szerepet játszanak a főküldetésszál során.

 • Szélhívó Jurgen kürtje
  A Pengékkel való első kapcsolatfelvétel akkor történik, mikor a Sárkányszülött megpróbálja visszaszerezni Szélhívó Jurgen kürtjét. A kürt helyett egy jegyzetlap található, megkérve az olvasót, hogy rendelje meg a padlásszobát az Alvó Óriáshoz címzett fogadóban (Sleeping Giant Inn). Ha ez megtörtént, akkor a Sárkányszülött találkozik Delphinenel, aki előzőleg elvitte a szarvat, hogy idecsalogassa őt. Ez azért történt, hogy megbizonyosodjon, a szóbeszéd a Sárkányszülöttről  nem csak a Thalmor által elhíresztelt csapda volt-e.
 • Penge a sötétben
  Miután Delphine találkozott a Sárkányszülöttel, még meggyőzetlen marad a képességei iránt, és felfedi, hogy látta a korábban a Sárkányszölött által megszerzett Sárkánykövet (Dragonstone). Farengar által lefordítva a kő megadta Delphinenek egy ősi Sárkány Sírdomb (Dragon Burial Site) helyét, ahol egy következő sárkány térhet vissza az élők sorába. Delphine meghívja a Sárkányszülöttet a Sírdomb megvizsgálására, hogy saját szemével is meggyőződjön a képességeiről. Miután a Sírdombot elérték és a sárkányt legyőzték, Delphine szemtanúja lett a Sárkányszülött Sárkánylélek-felemésztő képességének. Meggyőződvén a Sárkányszülött valódiságáról, visszatért a fogadóba, ahol elárulta a Sárkányszülöttnek Penge mivoltát.
 • Diplomáciai védettség
  A Sárkány Válság (Dragon Crisis) igazi okát nem tudva, Delphine elküldte a Sárkányszülöttet behatolni a Thalmor Nagykövetségre (Thalmor Embassy). Egy Malborn nevű beépített erdei elf segítségével a küldetés sikerült. Sajnos a Nagykövetség nem tartalmazott információt arra nézve, ki vagy mi okozza a Sárkány Válságot. Ennek ellenére egy megszerzett dokumentum szerint egy öreg Penge Levéltáros, Esbern még él és a Patkányfészekben (Ratway), a Sodrásd városa alatti kanálisrendszerben bujkál. Meglepődve, hogy az öreg még mindig él, Delphine elküldte a Sárkányszülöttet, hogy kiszabadítsa. Keresztülverekedve egy ugyanazon céllal ott tartózkodó Thalmor csapaton, a Sárkányszülött megmentette Esbernt és rábeszélte, hogy jöjjön velel Delphinehez.
 • Alduin fala
  Miután Esbern találkozott Delphinenel, mesélt egy ősi Akaviri templomról, itt Égkoszorúban. Azt mondják, a templom magában rejti Alduin Falát, egy ősi jövendölést Alduin visszatértéről. Ezután a 2 penge és a Sárkányszülött a templomhoz utaztak. Esküszegő (Forsworn) ellenállással szembenézve átharcolták magukat az úton és végül elérkeztek a Mennyei Menedék Templomához (Sky Haven Temple). A Templom viszont le volt zárva. Esbern szerint csak egy Sárkányszülött vére oldhatja fel a pecsétet, és ez igaznak is minősül, ahogy az ajtó felnyílik előttük. Esbern és Delphine megengedték a Sárkányszülöttnek a dicsőséget, hogy elsőként léphessen be a Templomba. A fal egy gyors vizsgálata után Esbern megállapította, hogy az ősi Nyelvek (Tongues) egy Kiáltást (Shout) használva győzték le Alduint. Ezután úgy döntött (mármint Esbern), hogy ittmarad tanulmányozni a Falat, Delphine pedig felvette a Penge nagymesteri címet, kifejezvén aziránti vágyát, hogy visszaállítsa a Rendet és megjavítsa a Templomot.
 • Örökös háború
  Ha a Polgárháború (Civil War) még nem fejeződött be, akkor a Pengék csatlakozni fognak (az Őszszakállúak [The Greybeards] bánatára) a béketárgyaláshoz a Viharköpenyesek (Stormcloaks) és a Birodalom (The Empire) között. Feldühödve a vitáktól, Esbern beszédet mond, hogy mindkét oldalnak félre kell tennie piti kis csatározásaikat a nagyobb veszedelem, a sárkányok visszatérése előtt. Ez mindenkit megnyugtat és aláírják a szerződést. Miután a békeszerződés alá van írva, a Pengék megkérik a Sárkányszülöttet, végezzen Paarthurnaxszal. Ezt teljesen választható teljesíteni, viszont a Pengék minden együttműködést megtagadnak, amíg Paarthurnax nem halott. A fő küldetésszál teljesítése Paarthurnax megölése nélkül eltünteti a küldetést a naplóból, de ha a Sárkányszülött ezután öli meg, újra megjelenik.

A Pengék újjáépítése
Miután Delphine letelepedett a templomban, megkéri a Sárkányszülöttet , hogy segítsen helyreállítani a Pengéket. Legfeljebb 3 követő vihető Delphinehez, aki felesketi és Pengévé választja őket. Az újoncok egy viselet Penge fegyverzetet és páncélt kapnak. Miután a rendhez csatlakoztak, a Templomba költöznek és ott élnek ezentúl. Miután 3 követő be lett választva a rendbe, Delphine Esbernhez küldi a Sárkányszülöttet sárkányt vadászni.

 

A Levéltáros szolgáltatásai

 • Sárkánykutatás (Dragon Research)
  Esbern sárkányvadászatot ajánl a Sárkányszülöttnek. Megadja a Sárkány tanyájának helyét, és odaküldi a Pengéket is, hogy segítsenek a Sárkányszülöttnek megölni a szörnyet. Az első sárkányvadászat után Esbern megkéri a Sárkányszülöttet, vigyen neki egy Sárkánycsontot (Dragon Bone) és egy Sárkánypikkelyt (Dragon Scale). Miután ez megvan, ezekből az anyagokból Esbern egy italt kever (Esbern's Potion), amely elfogyasztása után a sárkányok 25%-kal kevesebb közelharci sebzést okoznak nekünk. Ez a képesség örökös.
 • Párbeszéden keresztül Esbern felkínálja a Sárkányölő Áldását (Dragonslayer's Blessing) is, ami +10% esélyt ad kritikus sebzésre sárkányok ellen 5 napig.

 

Egyéb tudnivalók

 • Annak ellenére, hogy mindkét szervezet a Sárkányszülöttet szolgálja, az Őszszakállúak nagy ellenszenvvel viselkednek a Pengék iránt, szerintük ugyanis a Sárkányszülöttet letérítik A Hang Útjáról (The Way of the Voice) és a saját céljaikra használják fel.
Megosztás

Tales of Tribute
ÚTMUTATÓ (ÚJ)
(készítette @Mahhdy)


Tales of Tribute
LEÍRÁS (ÚJ)
(készítette @drobova)

 

 


(magyar nyelvű The Elder Scrolls Online
leírások, ismertetők)

Cikkek archívum

Powered by mod LCA

Hírek és aktualitások a Facebookon

 

 

 

 


Az oldalon található cikkek, ismertetők © The Elder Scrolls HQ | www.elderscrolls.hu © gumininja HQ 2003 - 2022.
The Elder Scrolls Online © 2013 ZeniMax Media Inc | The Elder Scrolls(TM) © Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company.