oldal: 1 / 2

 

Az uralkodó halála (írta: Zoenn - 2006. február)

Unalmas börtönéletünket egy nem várt társaság zavarja meg, még éppen idejében, hiszen a semmittevéstől éppen kezdtünk begolyózni. A díszes vendég maga a császár, Uriel Septim és még néhány hűséges testőr - bizony ha a helyzet úgy hozza, hiába a jól megszervezett őrség, menekülni kell. A császár ugyanis menekül üldözői elől, akik nem kisebb indítékkal loholnak a nyomában: el akarják tenni láb alól és minő csoda, a palotából kivezető titkos járat éppen a mi cellánkból nyílik. Uriel azonban közli szerény személyünk felé, hogy minket látott álmában, biztos fontos személy lennék, ha a sors úgy hozná. Idő szűkösségére hivatkozva a társalgás nem sokáig tart, hamarosan feltárul a falban a kivezető járat és a császári menet távozik, faképnél hagy minket. Hirtelen felindulásból kövessük őket a szűk járatban! Kisvártatva azonban útjaink elvállnak egy időre, mivel egy mogorva őr ránkförmed, miszerint meg ne próbáljuk őket követni, így egy másik úton kell olajra lépnünk, méghozzá jobbra, egy óriáspatkányok által áttört átjárón keresztül. Rögtön meg is tapasztalhatjuk a harc fortélyait, ez még csupán ügyetlen csapkodás, de idővel mindenbe belejövünk, ahogyan abba is, miként kell átkutatni a tetemeket, hogyan kell zárat törni, varázsolni, lopakodni, csupán előre kell haladni a kazamatában.

Hamarosan újra belebotlunk a császárba és a kíséretébe, ám még mielőtt a testőrök levágnának minket, mint engedetlen foglyot, Uriel bizalmába fogad és megengedi, hogy segítsünk neki a szökésben. Ám az uralkodó már soha nem látja meg újból a napfényt, egy elsöprő bérgyilkos roham során felnyársalják, utolsó kívánságként átadja nekünk az uralkodói amulettet, és megkér, hogy vigyük el azt a fiának. A trónörökös hollétéről azonban csak Chorrol városában élő Blades nagymester, Jauffre ad majd nekünk felvilágosítást. A császár tehát kileheli lelkét, előttünk áll a feladat, hogy a birodalom titkosszolgálatát segítve zárjuk be az alvilág kapuit, ennek első lépése, a nagymester felkutatása! A későn érkező testőr, Baurus átadja a csatornába vezető ajtó kulcsát, amin át távozva, pár, goblinokkal teli nedves terem kipucolása után végre a szabad ég alá kerülünk. Ha akarjuk, nézzünk szét az Imperial City-ben, ám a mi utunk az ettől északnyugatra fekvő Chorrol városa (csupán követnünk kell az iránytűn a vörös jelet). Mivel még elég tapasztalatlanok vagyunk, kerüljük el a gyanúsabb ösvényeket, hiszen rosszarcú banditákat rejthet az út széli bozótos. Chorrol falain kívül esik a nagymester otthonos kis kúriája, a Weynom Priory-ban, ahol több szerzetessel él egy fedél alatt. Adjuk elő neki, mit bízott ránk a császár!

 

Az első kapu (írta: Zoenn - 2006. február)

Jauffre a maga mézes-másos nyelvén előadja, hogy a Uriel fia, Martin nagy veszélyben van, mivel apja halálával, egyetlen trónörökösként az ő élete is veszélyben forog. Így mihamarabb fel kell kutatni az ifjú papot és biztonságba helyezni Jauffre-nél. Martin Kvatch városában találjuk, a Chapel of Akatosh-ban, délkeletre Chorroltól. A település egy hegytetőn fekszik, de röviddel érkezésünk előtt egy zaklatott ember fut elénk, aki óva int a várostól. Faggatásunkra kiböki, hogy a múlt éjjel a Daedrák portált nyitottak a város kapuja előtt és lemészárolták a lakosság jó részét, a házakat felégették és csúf Scampok özönlenek folyamatosan az alvilágból. A maroknyi túlélő azonban derekasan szembeszáll a förmedvényekel és a városhoz vezető út végén egy barikádot húztak fel, ahol egy bizonyos Savilan Matius kapitány irányításával. Keressük fel az illetőt, aki örömmel vesz egy újabb segítő kezet maga mellé. Oblivion első kapuja ott tátong a város szélén, minden tudásunkkal azon kell lennünk, hogy valahogyan bezárjuk. Martin testvér pár túlélővel a város falain belül, a Chapel of Akatoshban zárkózott el, így keressük is fel. A császár fiának azonban egyenlőre esze ágában sincs velünk tartani a kárhozat perceiben, mint mondja, rá itt – a sebesülteket ápolva – nagyobb szükség van. A fiút csak úgy tudjuk elcsalni Chorrorba, ha előbb rendet teszünk a környéken, ehhez nem kell mást tenni, mint szépen belépni a portálon keresztül az alvilágba.

Elég sűrűn ütközünk bele Scampokba és Dremorakba, ezért felesleges hüvelye tölt karddal közlekedni ilyen helyen. Egy kimerültség határán álló katonába botlunk, aki szinte már nem is remélte, hogy újra barátságos arcot fog látni, verjük le a rárontó rémségeket, majd haladjunk szépen előre, egészen a fenyegetően felfelé meredő toronyig, a The Tower Portal to Blood Feast-ig. Küzdjük fel magunkat egyre magasabbra – az egyik szomszédos szárnyban találkozunk egy fogságba esett katonával, aki szerint egyetlen módon lehet bezárni a kaput: a torony legfelső szintjén található Sigil Stone-t kell megsemmisítenünk. Igenám, de az odavezető szárnyat zárt ajtó védi, aminek kulcsa (Sigil Keep Key) éppenséggel a fogolyt őrző Dremora-nál van. Így már semmi akadálya, hogy felcsatangoljuk a Sigil Stone-hoz, mert a kulcs, az utunkba kerülő összes zárt ajtót nyitja. Mikor megkaparintottuk a tárgyat, a portál bezáródik, mi pedig ismét a saját létsíkunkon találjuk magunkat. Aztán Matius kapitánnyal és embereivel karöltve üssünk rajta a maradék bestián, amivel végezve a templomban gyülekezzünk. Mivel a veszély elhárult, így már nem lesz nehéz meggyőzni Martint, hogy tartson velünk a Weynom Priory-ba.

 

Út a Felhők Templomába (írta: Zoenn - 2006. február)

Ismét csatazaj üti meg a fülünket a Weynom Prioryba visszaérve, ahol egy bizonyos Mythic Dawn nevű szervezet tagjai ütöttek rajta a szerzeteseken, az ijedt helybélieket megkérdezve megtudjuk, hogy Jauffre a Chapelben rejtőzött el, mielőtt még megkeresnénk a Nagymestert vágjuk le a maradék haramiákat. Jauffre szomorúan közli, hogy a bérgyilkosok ellopták az uralkodói amulettet, ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a trónörökös ezek után nem maradhat itt sem, helyette el kell kísérnünk Martint és a nagymestert is a Bruma városától északra fekvő Cloud Ruler Temple-be, amely a királyi titkosszolgálat, a Blades-ek egyik erődje, fenn a hegycsúcson, a felhők között. Így hát keressük fel az istálót Jauffre-vel és Martinnal, ahol lóra szállva ügessünk – csodálatos erdei szerpentineken keresztül – a nevezett templomba. Jó félnapi lovaglás után egy delejes fogadóbizottság várja az ifjú trónörököst, aki rövid beszéddel köszöni meg a belé fektetett bizalmat. A gond azonban beárnyékolja a tiszteletköröket, Martin Septin sürget, hogy szerezzük vissza az ellenségtől az amulettet, amely most mindennek a kulcsa. Ezzel az ereklyével lehet ugyanis meggyújtani a Sárkánytüzet a Temple of the One-ban, így véget vetni a Daedrák inváziójának. Jauffre-nál ezek után végre csatlakozhatunk a Blade-ekhez, majd következő lépésként fel kell keresnünk Baurust, az Imperial Cityben, akivel már találkoztunk anno a palota kazamatáinak mélyén, mikor a császár fűbe harapott. A fickó a Broad’s Boadring House nevű fogadóban várja érkezésünket, az Elven Garten’s Discrict-ben.

 

A megvilágosodás útja (írta: Zoenn - 2006. február)

Baurust meg is leljük a fogadóban, azonban mielőtt még bármit is kérdeznénk tőle, csendre int és kéri, hogy üljünk le mellé a bárpulthoz. Halkan súgja felénk, hogy már egy jóideje követi egy rosszarcú fickó, aki most is itt van a helységben. Éppen ezért cselhez folyamodunk: kövessük Baurust le a borospincébe, ahová nagy valószínűséggel hitvány kísérőnk is csatlakozni fog. A terv beválik: öljük le a gazfickót, majd Baurus kérésére kutassuk át a holtestét. Egy különös könyvet (Mythic Dawn Commentaries 1) találunk nála, amely a megszálló Daedrák kultuszáról szól. Lám, nem mindenki viszolyog, hogy Oblivion kapui kitárultak, úgy látszik bizony követői is vannak a halandók között, a Daedrák vezérének, Mehrunes Dagonnak. A Mythic Dawn tagjai közülük kerülnek ki és mint ilyenek, rendkívül veszélyesek a Birodalom jövőjére. Az ifjú Blades szerint egy argonian segíthet többet megtudni a kultuszról.

A gyíkembert Tar-Meena-nak hívják és az Arcane Universityben találjuk, az Imperial City déli csücskében. Tar-Meena kérdésünkre elárulja, hogy Mythic Dawn vezetője, egy Mankar Camoran nevű egyén, és van egy titkos oltáruk, amit nekünk meg kell találnunk, csakhogy ennek pontos hollétét egyenlőre homály fedi. Camoran összesen négy könyvet írt a kultuszról, aminek első kötete már nálunk van, a másodikat pedig maga, Tar-Meena adja oda nekünk. A harmadik és negyedik kötetet azonban fel kell kutatnunk, mivel mindet áttanulmányozva tudjuk csak kikövetkeztetni a Mythic Dawn titkos oltárának pontos helyét. Haladjunk sorjában, kezdjük a harmadik kötettel! Tar-Meena azt javasolja, beszéljünk Phintias-szal, a helyi, First Edition nevű könyvesbolt tulajdonosával, hátha ő tud nekünk segíteni. A boltot a Market Districtben találjuk, de csak nyitvatartási időben érdemes megközelíteni. Phintias szerint igen nehéz feladat előkeríteni a negyedik kötetet, mivel azt már korábban eladta egy Gwinas nevű kliensének, aki - micsoda szerencse - hamarosan be is toppan az üzletbe. Gwinasnak azonban esze ágában sincs átruházni ránk a könyvet, mivel ő is feltűnően érdeklődik a kultusz után, esetlegesen maga is a tagja szeretne lenni. Beszéljük le róla úgy, hogy megemlítjük, hogy az uralkodó halála is a Mythic Dawn kezén szárad, így rengethetjük meg Gwinas bizalmát, melynek következtében át is nyújtja nekünk a harmadik kötetet. A pojáca szerint a negyedik kötet egy igazi kultusz tagnál van, akit mindenki csak „a Szponzor” néven emleget. Gwinasnak hamarosan találkája lett volna vele a beavatás ürügyén, csakhogy már kiábrándítottuk, ezért menjünk el inkább mi a találkozóra. Botorság lenne nem kikérni előbb Baurus tanácsát a Broad’s Boadring House-ban, aki készséggel el is vezet a Szponzor rejtekhelyére, az Elven Garten’s Districtből nyíló Sunken Sewer-be.

A csatornában haladva több Mud Crabbal és goblinnal hoz össze a sors minket, nagysokára egy ajtó előtt állunk meg, ahol Baurus óva int attól, hogy mi, egyedül menjünk a találkára, de ezt nyugodtan kockáztassuk meg. A terembe belépve üljünk le a gyertyás asztalhoz, és várjuk be a Szponzort, aki nem is várat magára. Monológja nem húzódik el sokáig, hiszen valahogyan megneszeli, Baurus jelenlétét, ezért a csevegés vérfürdőbe torkollik. Együttes erővel vágjuk le a Szponzort, azaz Raven Camoran-t és társait, majd zsebeljük ki – jutalmunk az utolsó, negyedik kötet, valamint pár értékes csecsebecsén kívül tegyük el a Sunken Sewers Key-t is, amivel a felszínre vezető ajtókat nyitja. A teljes sorozattal térjük vissza Tan-Meenhez, amiket a gyíknő két nap múlva át is fog tanulmányozni, így keressük fel őt akkor. Minden jel arra utal, hogy az Imperial Tower lábánál fekvő temetőben lévő egyik kripta falára fel van vésve a Mythic Dawn oltárának helye. Ám az útmutatásul szolgáló rúnák csak pontosan délben izzanak fel vörösen, s valóban: a Tomb of Prince Camarril sírhelyének bejárati kőajtaján, a nevezett időpontban Cyrodiil térképe bontakozik ki, amiből tisztán látszik, hogy a birodalom északkeleti részén lévő Lake Arrius tónál, Cheydinhal városától északra fekvő kazamata rejti a kultusz titkos oltárát. Lovagoljunk a Lake Arrius Caverns bejáratához és lépjünk be, hamarosan egy, a belső helységeket őrző ajtónálló hívőbe botlunk, akinek mondjuk azt, hogy mi is a kultusz új követője vagyunk, így vérrontás nélkül át is enged. Egy Harrow nevű arc be is vezet minket az oltárhoz, de előtte nála kell hagynunk minden felszerelési tárgyunkat, így fegyvertelenül, egy Mythic Dawn Robe-ban vagyunk kénytelenek követni. Vállaljuk a kockázatot! Az oltárnál maga a kultusz legrangosabb tagja, Mankar Camoran vezet egy rövid szertartást Lord Dagon dicsőségére, ami során egy portált nyit egy bizonyos, Paradise nevű helyre, amin át – a Királyok Amulettjével – távozik. Egyetlen esélyünk arra, hogy valaha is viszontlássuk az ereklyét, ha felbaktatunk az emelvényre és ellopjuk a Mysterium Xarxes című könyvet, amelyből akár Martin testvér kihámozhatja, hogyan miként nyitott portált Mankar a Paradise-ba. Új „tagként” nekünk ugyebár az lenne most a feladatunk, hogy feláldozzunk egy szerencsétlen argoniai foglyot az oltáron és a véréből kéne kortyolnunk, ám ez túl erkölcstelen cselekedet számunkra (vagy nem), így csak kapjuk fel a Mysterium Xarxes-t és a kultistákat lekaszabolva törjünk ki barlangból a hálóhelységeken keresztül. Előtte azonban a halott Harrow-tól vegyük vissza a felszerelésünket. A kijárathoz vezető járatot egy sziklatömb zárja el, amit a szemközti falon lévő kapcsolót elforgatva görgethetünk el. Zsebünkben a könyvvel nyargaljunk vissza Martinhoz a Cloud Ruler Temple-be. A Blades-ek erődjében az aggódó Jauffre fogad bennünket, aki bár nem örül annak, hogy kicsúszott a kezünkből az amulett, de hogy nem tértünk vissza üres kézzel, így van esélyünk azt visszaszerezni.

 

Kémek (írta: Zoenn - 2006. február)

Martin egy ideig el lesz foglalva azzal, hogy kiderítse miként is nyithat portált a könyv segítségével a Paradise-be. Addigis egy itteni probléma vár megoldásra! A trónörökös szerint Mythic Dawn ügynökök kémkednek a Cloud Ruler Temple körül, a mi feladatunk lesz, hogy felkutassuk és megöljük őket. Beszéljünk először is Jauffre-vel, aki szerint a kémek bázisa Brumaban van és éjjelente onnan lopakodnak fel ide, a templomhoz. Két illetőt kell kifaggatnunk, hogy a kémek nyomára bukkanjuk, keressük meg először Stefan-t, aki a Cloud Ruler Temple őrparancsnoka. A fickó szerint emberei minden éjjel gyanús alakokat látnak ólálkodni a templomhoz vezető út mellett, a Runestone-nál. Nosza, nézzünk ki mi is oda éjnek évadján, s lám máris két Mythic Dawn tag életét olthatjuk ki. Az egyik megboldogultat Jearl-nak hívták és zsebeit átkutatva megtaláljuk házának kulcsát (Jearl’s Key), valamint a pincéjének kulcsát (Basement Key), amely minden bizonnyal a kultisták gyülekezőhelye. A másik személy, akit ki kell faggatnunk az ügy felől, Captain Burd. őt a The Great Hallban találjuk, Brumaban. Bőszen panaszolja nekünk, hogy egyik embere – Jearl – nem tért vissza kimenőjéből, nem tudja mi van vele. Világosítsuk fel, hogy bizony a nevezett személy Mythic Dawn ügynök, nincs más hátra, mint felkeresni Jearl házát a keleti városfal tövében. A kulccsal benyitva vegyük rögtön szemügyre a padlót, ahol egy csapóajtót vélünk felfedezni a szőnyeg alól kikandikálva. A pincében az egyik asztalon megtaláljuk Jearl-nek szánt utasításokat (Jearl’s Orders), amelyeket végre kellett hajtania a Mythic Dawn érdekében. A bizonyítékokat azonnal vigyük el a Blades nagymesternek.

 Megosztás

Tales of Tribute
ÚTMUTATÓ (ÚJ)
(készítette @Mahhdy)


Tales of Tribute
LEÍRÁS (ÚJ)
(készítette @drobova)

 

 


(magyar nyelvű The Elder Scrolls Online
leírások, ismertetők)

Cikkek archívum

Powered by mod LCA

Hírek és aktualitások a Facebookon

 

 

 

 


Az oldalon található cikkek, ismertetők © The Elder Scrolls HQ | www.elderscrolls.hu © gumininja HQ 2003 - 2022.
The Elder Scrolls Online © 2013 ZeniMax Media Inc | The Elder Scrolls(TM) © Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company.